Top of the page

Oxytocine 10 Un./mL, 100 mL

Item No. P000384

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Oxytocine 10 Un./mL, 100 mL

Item No. P000384

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm