Top of the page

Topimec Pour-on, 2.5 L

Item No. P001131

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
n/a
Volume
2.5 L
Weight
n/a
Form
Pour-on

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Topimec Pour-on, 2.5 L

Item No. P001131

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
n/a
Volume
2.5 L
Weight
n/a
Form
Pour-on

File đính kèm