Top of the page

Vetodexin 0,2 %, 100 mL

Item No. P000208

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Vetodexin 0,2 %, 100 mL

Item No. P000208

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm