Liên hệ

Liên lạc

Thông tin chung:

+32 (0)14 67 20 51
info@inovet.eu

Form for veterinary farmacovigilance

Bỉ

V.M.D. nv/sa
member of Inovet

Hoge Mauw 900
2370 Arendonk, Bỉ

+32 (0)14 67 20 51
info@inovet.be
www.inovet.be

Pháp

Laboratoires Biové S.A.S.
thành viên của Inovet

3, rue de Lorraine

62510 Arques, France

+33 (0)321 98 21 21
info@inovet

Hungary

V.M.D. Állatgyógyászati Kft thành viên của Inovet

Szófia Utca 18
1068 Budapest, Hungary

+36 (0)17 21 31 63
info@inovet.hu

Vietnam

Inovet Indochine
thành viên của Inovet

HP Tower (Floor 7)
60 Nguyen Van Thu St. Dakao Ward, Dist 1,Ho Chi Minh city, Vietnam

+84 (0)586 156 986
vietnam@inovet.eu

Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Đặt lịch hẹn  trao đổi

2022 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights

Global

Home markets

Belgium

France

Hungary

Vietnam

Lưu ý, các quy định và việc sử dụng cho mục đích y tế có thể khác nhau giữa các quốc gia. Thông tin trên trang web mà bạn truy cập có thể không phù hợp với môi trường lập pháp của bạn. Vui lòng tham khảo trang web của cơ quan dược phẩm quốc gia của bạn để biết thêm thông tin.