Liên hệ

Liên lạc

Thông tin chung:

+32 (0)14 67 20 51
info@inovet.eu

Form for veterinary farmacovigilance

Bỉ

V.M.D. nv/sa
member of Inovet

Hoge Mauw 900
2370 Arendonk, Bỉ

+32 (0)14 67 20 51
info@inovet.be
www.inovet.be

Pháp

Laboratoires Biové S.A.S.
thành viên của Inovet

3, rue de Lorraine

62510 Arques, France

+33 (0)321 98 21 21
info@inovet

Hungary

V.M.D. Állatgyógyászati Kft thành viên của Inovet

Szófia Utca 18
1068 Budapest, Hungary

+36 (0)17 21 31 63
info@inovet.hu

Vietnam

Inovet Indochine
thành viên của Inovet

HP Tower (Floor 7)
60 Nguyen Van Thu St. Dakao Ward, Dist 1,Ho Chi Minh city, Vietnam

+84 (0)586 156 986
vietnam@inovet.eu

Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Đặt lịch hẹn  trao đổi

2021 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights

Global

Home markets

Belgium

France

Hungary

Vietnam