nhãn hiệu

Inovet Website Vietnam Headerbeeld Brands

Chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi quan tâm

Một thương hiệu quốc tế về dược phẩm và sản phẩm sức khỏe cho động vật trong chuỗi thức ăn.

Với hơn 120 sản phẩm, chúng tôi cung cấp các công cụ cần thiết để giúp người nông dân chăm sóc vật nuôi hàng ngày trong ngành chăn nuôi chuyên sâu.

Khỏe mạnh mãi mãi

Động vật khỏe mạnh, con người hạnh phúc.

Chúng tôi tin rằng động vật khỏe mạnh làm cho con người hạnh phúc. Từ chim chóc đến mèo, từ ong đến chim bồ câu và từ chó đến ngựa, dòng sản phẩm Biové® Laboratoires của chúng tôi chăm sóc cả người bạn nhỏ nhất và lớn nhất của bạn.

Liên lạc.
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Chúng ta hãy gặp nhau đi

2021 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights