VMD Livestock

Inovet Website Vietnam Headerbeeld Home

Chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi quan tâm

Chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi quan tâm

Một khái niệm có liên quan rất gần với DNA Inovet.

Bạn sẽ tìm thấy bản chất của ý tưởng này trong tất cả các sản phẩm dược phẩm VMD Livestock. Nông dân và bác sĩ thú y làm việc ngày này qua ngày khác để đảm bảo một đàn, hoặc bầy khỏe mạnh. Thương hiệu dược phẩm VMD Livestock của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được phát triển đặc biệt để cung cấp cho họ một giải pháp đáng tin cậy.

Inovet Vietnam, Meat,Industry,,Butcher,Cut,Raw,Meats,Hanging,In,The,Cold

Biết những gì bạn ăn!

Thịt từ chăn nuôi công nghiệp và được kiểm soát đang biến thành một quyền con người hơn là một đặc ân.

Với dân số ngày càng tăng và tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng cao, ngành chăn nuôi chuyên sâu ngày càng trở nên quan trọng. Điều này dẫn đến nhu cầu liên tục cao hơn đối với thuốc thú y. Thông qua các mối quan hệ lâu dài với các đối tác độc quyền của mình, chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm, chuyên môn và kiến thức của chúng tôi có thể tiếp cận lớn và nhỏ, và do đó cung cấp cùng Chất lượng Châu Âu – Toàn cầu.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển, sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm cải thiện và bảo vệ tình trạng sức khỏe của vật nuôi, nâng cao lợi nhuận của ngành chăn nuôi thâm canh.

Tầm nhìn của chúng tôi

Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu về an toàn, chất lượng và hiệu quả. Cung cấp các tiêu chuẩn cao này trên toàn thế giới để đảm bảo sản xuất thịt khỏe mạnh.

Liên lạc.
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Chúng ta hãy gặp nhau đi

2021 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights