In-company consultancy project with the Antwerp Management School

Inovet nieuws

In-company consultancy project with the Antwerp Management School

For the past three months, Inovet participated in an in-company consultancy project with the Antwerp Management School. Three graduate students tackled some of our challenges by optimizing three of our key transversal processes: our change control process, our new product development process and our order to production process. Once again, thank you Lauren, Matthieu and Thi for the great work!

Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Đặt lịch hẹn  trao đổi

2022 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights

Global

Home markets

Belgium

France

Hungary

Vietnam

Lưu ý, các quy định và việc sử dụng cho mục đích y tế có thể khác nhau giữa các quốc gia. Thông tin trên trang web mà bạn truy cập có thể không phù hợp với môi trường lập pháp của bạn. Vui lòng tham khảo trang web của cơ quan dược phẩm quốc gia của bạn để biết thêm thông tin.