Looking back on EVAC2020

Inovet nieuws

Looking back on EVAC2020

A few weeks ago we organized our first worldwide online webinar on the use of antibiotics in veterinary medicine, EVAC2020. More than 200 participants from around the world learned about the misconceptions surrounding the use of antibiotics. 

Intrigued by our 5 key conclusions in the video underneath? 

Discover our website with a video of the webinar, the presentations of the different speakers, a summary study and testimonials from experts in the field:

Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ!

Đặt lịch hẹn  trao đổi

2022 © Inovet Group
Tạo bởi We Are Knights

Global

Home markets

Belgium

France

Hungary

Vietnam

Lưu ý, các quy định và việc sử dụng cho mục đích y tế có thể khác nhau giữa các quốc gia. Thông tin trên trang web mà bạn truy cập có thể không phù hợp với môi trường lập pháp của bạn. Vui lòng tham khảo trang web của cơ quan dược phẩm quốc gia của bạn để biết thêm thông tin.