Top of the page

Các thương hiệu

6 lý do tại sao
Chúng tôi sử dụng +70 năm kinh nghiệm của chúng tôi để cung cấp thuốc thú y và các sản phẩm sức khỏe động vật trên toàn thế giới. Với cơ sở nghiên cứu và sản xuất nội bộ của riêng chúng tôi, chúng tôi tập trung vào động vật chăn nuôi, nhưng cũng cung cấp một phạm vi sản phẩm rộng lớn cho thú cưng và thú cảnh.

Hoạt động

trên toàn cầu

+70

Năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực sức khoẻ động vật

Đa loài

Cung cấp sản phẩm tập
trung vào chăn nuôi

Trụ sở tại EU

cơ sở sản xuất
 các sản phẩm

được đăng ký

hoàn chỉnh

hiệu quả

và linh hoạt

Kết hợp
Sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp hơn 220 loại thuốc thú y và các sản phẩm y tế, được chia thành 2 thương hiệu riêng: VMD® Livestock pharma và Biové®  Laboratoires. VMD®  Livestock Pharma là thương hiệu quốc tế về dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe cho động vật trong chuỗi thực phẩm. Với thương hiệu này, chúng tôi cung cấp các công cụ cần thiết để giúp nông dân trong việc chăm sóc động vật hàng ngày trong ngành chăn nuôi thâm canh, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và bền vững.

Biové®  Laboratoires là một thương hiệu quốc tế về các sản phẩm sức khỏe động vật dành cho động vật đồng hành và các loài nhỏ. Từ chim chim đến mèo, từ ong đến chim bồ câu, và từ chó đến ngựa.
Inovet mô tả ngắn
Inovet là một công ty dược phẩm thú y thuộc sở hữu Orion group hoạt động trên toàn thế giới và dành riêng cho nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị dược phẩm thú y và các sản phẩm sức khỏe động vật.

+220

sản phẩm

120

quốc gia chúng tôi
phân phối sản phẩm

2

thương hiệu riêng

+1400

giấy phép lưu
hành trên toàn thế giới

80%

các sản phẩm được
chúng tôi tự phát triển và sản xuất

93%

sản phẩm dành cho chăn nuôi

7%

sản phẩm dành cho thú cảnh

+20

Dự án nghiên cứu và phát triển đang
được triển khai

100%

thuộc sở hữu của 
Orion Corporation

3

Văn phòng Inovet

+180

nhân viên

5%

doanh thu mỗi năm được đầu
tư vào nghiên cứu,
phát triển và pháp lý
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi

Các thương hiệu

6 lý do tại sao
Chúng tôi sử dụng +70 năm kinh nghiệm của chúng tôi để cung cấp thuốc thú y và các sản phẩm sức khỏe động vật trên toàn thế giới. Với cơ sở nghiên cứu và sản xuất nội bộ của riêng chúng tôi, chúng tôi tập trung vào động vật chăn nuôi, nhưng cũng cung cấp một phạm vi sản phẩm rộng lớn cho thú cưng và thú cảnh.

Hoạt động

trên toàn cầu

+70

Năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực sức khoẻ động vật

Đa loài

Cung cấp sản phẩm tập
trung vào chăn nuôi

Trụ sở tại EU

cơ sở sản xuất
 các sản phẩm

được đăng ký

hoàn chỉnh

hiệu quả

và linh hoạt

Kết hợp
Sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp hơn 220 loại thuốc thú y và các sản phẩm y tế, được chia thành 2 thương hiệu riêng: VMD® Livestock pharma và Biové®  Laboratoires. VMD®  Livestock Pharma là thương hiệu quốc tế về dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe cho động vật trong chuỗi thực phẩm. Với thương hiệu này, chúng tôi cung cấp các công cụ cần thiết để giúp nông dân trong việc chăm sóc động vật hàng ngày trong ngành chăn nuôi thâm canh, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và bền vững.

Biové®  Laboratoires là một thương hiệu quốc tế về các sản phẩm sức khỏe động vật dành cho động vật đồng hành và các loài nhỏ. Từ chim chim đến mèo, từ ong đến chim bồ câu, và từ chó đến ngựa.
Inovet mô tả ngắn
Inovet là một công ty dược phẩm thú y thuộc sở hữu Orion group hoạt động trên toàn thế giới và dành riêng cho nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị dược phẩm thú y và các sản phẩm sức khỏe động vật.

+220

sản phẩm

120

quốc gia chúng tôi
phân phối sản phẩm

2

thương hiệu riêng

+1400

giấy phép lưu
hành trên toàn thế giới

80%

các sản phẩm được
chúng tôi tự phát triển và sản xuất

93%

sản phẩm dành cho chăn nuôi

7%

sản phẩm dành cho thú cảnh

+20

Dự án nghiên cứu và phát triển đang
được triển khai

100%

thuộc sở hữu của 
Orion Corporation

3

Văn phòng Inovet

+180

nhân viên

5%

doanh thu mỗi năm được đầu
tư vào nghiên cứu,
phát triển và pháp lý
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi