Top of the page

VMD-Tiamulin 10% premix, 10 kg

Item No. P001124

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
10 kg
Form
Premix

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD-Tiamulin 10% premix, 10 kg

Item No. P001124

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
10 kg
Form
Premix