Top of the page

Prolusyn 50 µg/mL, 20 mL

Item No. P000248

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
10 mL
Weight
90 g
Form
Soluble powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Prolusyn 50 µg/mL, 20 mL

Item No. P000248

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
10 mL
Weight
90 g
Form
Soluble powder