Top of the page

CTC 1000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V., 100 oblets

Item No. P000088

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QG51AA08
Volume
n/a
Weight
1 g
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

CTC 1000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V., 100 oblets

Item No. P000088

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QG51AA08
Volume
n/a
Weight
1 g
Form
Tablet and oblets