Top of the page

Neocol 4800NE/mg por belsöleges oldathoz A.U.V., 1 kg

Item No. P000658

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QA07AA10
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Neocol 4800NE/mg por belsöleges oldathoz A.U.V., 1 kg

Item No. P000658

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QA07AA10
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder