Top of the page

Promycine 4800 NE/mg por belsőleges oldathoz A.U.V., 1 kg

Item No. P000638

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QA07AA10
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Promycine 4800 NE/mg por belsőleges oldathoz A.U.V., 1 kg

Item No. P000638

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QA07AA10
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder