Top of the page

Sulfadimidin Sodium 33.3%, 500 mL

Item No. P000423

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Sulfadimidin Sodium 33.3%, 500 mL

Item No. P000423

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable