Top of the page

Methoxaprim, 100 mL

Item No. P000345

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Methoxaprim, 100 mL

Item No. P000345

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable