Methoxaprim, 100 mL

Hàng sốP000345

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Methoxaprim, 100 mL

Hàng sốP000345

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable