Top of the page

Amoxyveto-15, 100 mL

Item No. P000164

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Amoxyveto-15, 100 mL

Item No. P000164

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm