Dexaveto-0.2, 100 mL

Hàng sốP000214

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Dexaveto-0.2, 100 mL

Hàng sốP000214

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable