Top of the page

Sulfaveto-33.3, 500 mL

Item No. P000420

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Sulfaveto-33.3, 500 mL

Item No. P000420

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable