Top of the page

Lincomycin-10 Inj. Sol, 100 mL

Item No. P000292

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincomycin-10 Inj. Sol, 100 mL

Item No. P000292

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable