Top of the page

VMD-Oligovit Plus Feed Mix, 25 kg

Item No. P000888

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
25 kg
Form
Premix

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD-Oligovit Plus Feed Mix, 25 kg

Item No. P000888

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
25 kg
Form
Premix