Top of the page

Vitamin AD3E 50/25/20, 100 mL

Item No. P000492

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA11BA
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Vitamin AD3E 50/25/20, 100 mL

Item No. P000492

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA11BA
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable