D4+, 1 L

Hàng sốP000026

Thông số kỹ thuật

Classification
Disinfectants
ATC Vet Class
n/a
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

D4+, 1 L

Hàng sốP000026

Thông số kỹ thuật

Classification
Disinfectants
ATC Vet Class
n/a
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets