Top of the page

VMD Linsmycin Inj., 250 mL

Item No. P000325

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD Linsmycin Inj., 250 mL

Item No. P000325

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable