Top of the page

Iverveto-1, 100 mL

Item No. P000268

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP54AA01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Iverveto-1, 100 mL

Item No. P000268

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP54AA01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable