Top of the page

Diaziprim-48 S, 100 g

Item No. P000673

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Diaziprim-48 S, 100 g

Item No. P000673

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder