Top of the page

Colistine Sulfaat 1 MIO I.E./mL, 100 mL

Item No. P000194

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XB01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Colistine Sulfaat 1 MIO I.E./mL, 100 mL

Item No. P000194

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XB01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm