Top of the page

Doxyveto 50 S, 1 kg

Item No. P000695

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA02
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Doxyveto 50 S, 1 kg

Item No. P000695

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA02
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder