Top of the page

Lincoveto 10, 250 mL

Item No. P000299

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincoveto 10, 250 mL

Item No. P000299

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable