Top of the page

Actispirine-50, 5 kg

Item No. P000616

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QN02BA01
Volume
n/a
Weight
5 kg
Form
Powder

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Actispirine-50, 5 kg

Item No. P000616

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QN02BA01
Volume
n/a
Weight
5 kg
Form
Powder

File đính kèm