Top of the page

D4+ Disinfectant, 5 L

Item No. P000005

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
n/a
Volume
5 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

D4+ Disinfectant, 5 L

Item No. P000005

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
n/a
Volume
5 L
Weight
n/a
Form
Liquid