Top of the page

Florattacq-10, 1 L

Item No. P000990

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01BA90
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Florattacq-10, 1 L

Item No. P000990

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01BA90
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid