Tyloveto-S, 100 g

Hàng sốP000138

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FA90
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Tyloveto-S, 100 g

Hàng sốP000138

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FA90
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder