Top of the page

Xyl-M 2, 25 mL

Item No. P000535

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN05CM92
Volume
25 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Xyl-M 2, 25 mL

Item No. P000535

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN05CM92
Volume
25 mL
Weight
n/a
Form
Injectable