Top of the page

Procaine Hydrochloride 4 % + Adrenaline, 250 mL

Item No. P000419

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN01BA02
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Procaine Hydrochloride 4 % + Adrenaline, 250 mL

Item No. P000419

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN01BA02
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable