Top of the page

Calcium Borogluconate, 500 mL

Item No. P000184

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA12AX
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Calcium Borogluconate, 500 mL

Item No. P000184

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA12AX
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable